CUỘC CHIẾN NHÂN BẢN - The 6th Day (2000) - Xem Phim Online 24/7

CUỘC CHIẾN NHÂN BẢN – The 6th Day (2000)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Nhân Bản, The 6th Day trong tương lai không xa, công nghệ nhân bản đang là kỹ thuật rất tiên tiến, nhưng nhân bản con người vẫn bị coi là bất hợp pháp. Adam Gibson (Schwarzenegger) trở về nhà sau khi làm việc với người bạn của ông Hank Morgan (Rapaport), chỉ để tìm thấy một bản sao của mình với gia đình của mình. Trước khi anh có cơ hội để tìm ra sự thật, ông bị tấn công bởi một nhóm người muốn anh ấy chết. Adam phải thoát ra và tìm ra sự thật từ những người sáng tạo của các dòng vô tính, Michael Drucker (Goldwyn). Adam biết chắc chắn ông không thể có được nhân bản vô tính, nhưng chưa sẵn sàng cho những gì anh đang nghe.